facebook

Departamenty

Prawo konstytucyjne, administracyjne i proces inwestycyjny

Prawo gospodarcze
i prawo zamówień publicznych

Projekty biznesowe,
rozwiązywanie sporów

Prawo
mediów

Fuzje
i przejęcia

photo

Prawo konstytucyjne, administracyjne i proces inwestycyjny

prof. dr hab. Marek Chmaj, Szef Departamentu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i procesu inwestycyjnego, radca prawny. Świadczone przez Departament usługi obejmują między innymi: sporządzanie skarg konstytucyjnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opiniowanie treści aktów normatywnych pod kątem ich zgodności z Konstytucją. Ponadto reprezentowanie klientów we wszelkich postępowaniach toczących się przed sądami oraz organami administracji publicznej.

photo

Prawo gospodarcze
i prawo zamówień publicznych

dr hab. Mariusz Bidziński, Szef departamentu prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych, radca prawny. Świadczone przez Departament usługi obejmują doradztwo prawne oraz bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, obsługę procesów tworzenia, połączeń i likwidacji spółek prawa handlowego, przygotowywanie umów handlowych i udział w negocjacjach. Dodatkowo departament zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie prawa rynku kapitałowego, prywatyzacji oraz prawa pracy.

photo

Projekty biznesowe,
rozwiązywanie sporów

Michał Paprocki, Szef Departamentu projektów biznesowych oraz rozwiązywania sporów, radca prawny. Świadczone przez Departament usługi obejmują: obsługę złożonych projektów biznesowych, zarówno tych konwencjonalnych, jak i nietypowych, wymagających koordynacji interdyscyplinarnej obsługi prawnej; prowadzenie procesów sądowych przed polskimi i europejskimi sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, z uwzględnieniem reprezentacji przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasz zespół reprezentuje również Klientów w arbitrażu oraz w mediacji.

photo

Prawo
mediów

  Departament zajmuje się doradztwem prawnym m.in. dla twórców własności intelektualnej, w tym dla wydawców prasy, stacji telewizyjnych i radiowych. Usługi obejmują również pomoc prawną dotyczącą treści zawartych w internecie oraz obsługę proejktów multimedialnych (fonograficznych, wideograficznych czy też filmowych). Specjalizujemy się w doradztwie twócom oprogramowania komputerowego oraz jego licencjonowaniem

photo

Fuzje
i przejęcia

Katarzyna Wróblewska, Szef departamentu fuzji i przejęć, radca prawny. Departament zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie różnego rodzaju transakcji M&A, w tym: obejmujących zbycie/nabycie udziałów (akcji) spółek, łączenie, podział i przekształcenie spółek, restrukturyzację grup kapitałowych. Świadczone usługi obejmują kompleksową obsługę prawną transakcji.

Siedziba
Kancelarii