facebook
  • Chmaj i Partnerzy

    jest renomowaną kancelarią sieciową, której zespół merytoryczny tworzą radcowie prawni, adwokaci i aplikanci, wysoko wyspecjalizowani w różnych dziedzinach prawa, trudniący się poza merytoryczną analizą poszczególnych kazusów, również działalnością dydaktyczną i publicystyczną.

Chmaj
i Partnerzy

Wierzymy, że w dzisiejszych czasach jest się albo częścią problemu, albo częścią rozwiązania. Staramy się łączyć ze sobą właściwych ludzi, podmioty, organizacje. Prowadzona przez nas działalność obejmuje obszar całego kraju, a niejednokrotnie sięga poza jego granice.

czytaj więcej
Chmaj </br>i Partnerzy

Prawo konstytucyjne, administracyjne i proces inwestycyjny

Świadczone przez Departament usługi obejmują między innymi: sporządzanie skarg konstytucyjnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opiniowanie treści aktów normatywnych pod kątem ich zgodności z Konstytucją.

Prawo gospodarcze
i prawo zamówień publicznych

Świadczone przez Departament usługi obejmują doradztwo prawne oraz bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, obsługę procesów tworzenia, połączeń i likwidacji spółek prawa handlowego.

Projekty biznesowe,
rozwiązywanie sporów

Świadczone przez Departament usługi obejmują: obsługę złożonych projektów biznesowych, zarówno tych konwencjonalnych, jak i nietypowych, wymagających koordynacji interdyscyplinarnej obsługi prawnej; prowadzenie procesów sądowych przed polskimi i europejskimi sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, z uwzględnieniem reprezentacji przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasz zespół reprezentuje również Klientów w arbitrażu oraz w mediacji.

Prawo
mediów

Departament zajmuje się doradztwem prawnym m.in. dla twórców własności intelektualnej, w tym dla wydawców prasy, stacji telewizyjnych i radiowych. Usługi obejmują również pomoc prawną dotyczącą treści zawartych w internecie oraz obsługę proejktów multimedialnych (fonograficznych, wideograficznych czy też filmowych). Specjalizujemy się w doradztwie twócom oprogramowania komputerowego oraz jego licencjonowaniem.

photo photo

Usługi

Prawo konstytucyjne

Jeden z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii stanowią zagadnienia szeroko pojętego prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa samorządowego. W tym zakresie wspólnicy oraz współpracownicy legitymują się szerokim dorobkiem naukowym, jak również prowadzą aktywną działalność dydaktyczną i ekspercką. 

Prawo administracyjne
i samorządowe

Jeden z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii stanowią zagadnienia szeroko pojętego prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa samorządowego. W tym zakresie wspólnicy oraz współpracownicy legitymują się szerokim dorobkiem naukowym, jak również prowadzą aktywną działalność dydaktyczną i ekspercką. 

Prawo gospodarcze

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują doradztwo prawne oraz bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Proces doradztwa obejmuje nie tylko kwestie formalnoprawne, ale z racji doświadczenia pozwala na projektowanie najbardziej korzystnych rozwiązań i modeli działania.

Fuzje i przejęcia

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie różnego rodzaju transakcji M&A, w tym: obejmujących zbycie/nabycie udziałów (akcji) spółek, łączenie, podział i przekształcenie spółek, restrukturyzację grup kapitałowych. Świadczone usługi obejmują kompleksową obsługę prawną transakcji.

Prawo procesowe

Zapewniamy interdyscyplinarną obsługę prawną w zakresie rozwiązywania sporów. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w negocjacjach ugodowych, postępowaniach sądowych, postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych, postępowaniach sądowoadministracyjnych i podatkowych, postępowaniach karnych skarbowych.

Projekty inwestycyjne

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie projektów inwestycyjnych. Wspieramy naszych klientów zarówno na etapie planowania, jak i realizacji zaprojektowanych działań. Nasze działania obejmują: identyfikację i mitygację ryzyka, zapewnienie należytej ochrony prawnej, optymalizację projektu oraz identyfikację przeszkód prawnych.

Nieruchomości

Doradzamy naszym Klientom przy nabywaniu przez nich nieruchomości handlowych oraz wznoszeniu obiektów biurowych i mieszkalnych. Świadczymy także usługi przy negocjowaniu przez Klientów umów najmu powierzchni biurowych i użytkowych.

Prawo karne

W ramach Kancelarii został wyodrębniony zespół specjalistów zajmujących się prawem karnym. Adwokaci, obok bogatego doświadczenia w prowadzeniu spraw karnych, posiadają interdyscyplinarną wiedzę, pozwalającą skutecznie chronić naszych Klientów. 

czytaj więcej

Wyróżnienia

Siedziba
Kancelarii