facebook

Wyróżnienia

Dziennik Gazeta Prawna, Prawnik

W ostatnich latach prof Marek Chmaj był wielokrotnie wskazywany w gronie "50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennika Gazety Prawnej. 

Cleantech Poland

Chmaj i Partnerzy Kancelaria Radcowska znalazła się na miejscu 6 w TOP 10 Cleantech Law Firms. 

Polish Market

Redakcja Polish Market i Akademia Leona Koźmińskiego przyznała tytuł Amber Toga 2011 Kancelarii Chmaj za zajęcie III miejsca.

Home&Market

Magazyn ekonomiczny Home&Market przyznał 6. miejsce Kancelarii Chmaj w rankingu Najlepsze Kancelarie 2010.

Gazeta Prawna

Kancelaria Chmaj zajęła 9. miejsce w rankingu kancelarii Gazety Prawnej w 2011 roku.

Krajowa Rada Sądownictwa

Związek Piłsudczyków RP

Medal z okazji 5. rocznicy utworzenia Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków RP w Koszalinie.

Senat RP

Senat RP

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz w 2011 wyraził uznanie i wdzięczność za merytoryczne wsparcie, jakiego udzielał prof.dr hab. Marek Chmaj Komisji Ustawodawczej Senatu RP do spraw zmian Konstytucji.

Związek Województw RP

Statuetka z okazji XV lat Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (2002-2017).

Rising Stars, Prawnicy - liderzy jutra

Michał Paprocki został wyróżniony w prestiżowym rankingu Dziennika Gazety Prawnej Rising Stars 2013.

Rising Stars, Prawnicy - liderzy jutra

Dr Mariusz Bidziński został wyróżniony w prestiżowym rankingu Dziennika Gazety Prawnej Rising Stars 2014.

NSZZ Policjantów oraz Emerytów
i Rencistów

Prezydium Zarządu Głównego NSZZP nadało prof. Markowi Chmajowi Medal XXV-lecia NSZZP.

Towarzystwo im. H.Cegielskiego

Medal "Labor omnia vincit"

Siedziba
Kancelarii