Media

Ulotne nadzieje - gaz łupkowy [Cire.pl, Sebastian Fabisiak, wspólnik]

http://www.cire.pl/item,65717,2,0,0,0,0,0,ulotne-nadzieje---gaz-lupkowy.html

 

Wizja uniezależnienia się Polski od dostaw gazu ze Wschodu oddala się w czasie. Wszystko za sprawą przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej raportu dotyczącego wpływu wydobycia gazu łupkowego na środowisko. Wynika z niego bowiem, że wydobycie gazu łupkowego może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Nasuwa się jednak pytanie, czy opisane w dokumencie ryzyko jest realne, czy też przygotowany dokument stanowi jedynie kolejny element kampanii czarnego PR-­-u. Autor: Sebastian Fabisiak.

powrót
Copyright 2012 Chmaj i Wspólnicy Kancelaria Radcowska Wykonanie: Esendi Media