Departamenty

 • Prawo konstytucyjne, administracyjne i energetyczne

   

  prof. dr hab. Marek Chmaj - wspólnik
  Szef Departamentu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i energetycznego, radca prawny

   

  Świadczone przez Departament usługi obejmują między innymi: sporządzanie skarg konstytucyjnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opiniowanie treści aktów normatywnych pod kątem ich zgodności z Konstytucją. Ponadto reprezentowanie klientów we wszelkich postępowaniach toczących się przed sądami oraz organami administracji publicznej.

 • Prawo procesowe i audyt

   

  Michał Paprocki - wspólnik
  Szef departamentu prawa procesowego i audytu, radca prawny

   

  Świadczone przez Departament usługi obejmują między innymi: prowadzenie procesów sądowych przed polskimi i europejskimi sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, z uwzględnieniem reprezentacji przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto Departament zajmuje się przeprowadzaniem audytów (due diligence) procesów inwestycyjnych i spółek kapitałowych.

 • Fuzje i przejęcia

   

  Katarzyna Wróblewska
  Szef departamentu fuzji i przejęć, radca prawy

   

  Departament zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie różnego rodzaju transakcji M&A, w tym: obejmujących zbycie/nabycie udziałów (akcji) spółek, łączenie, podział i przekształcenie spółek, restrukturyzację grup kapitałowych. Świadczone usługi obejmują kompleksową obsługę prawną transakcji.

 • Prawo gospodarcze i prawo zamówień publicznych

   

  dr Mariusz Bidziński - wspólnik
  Szef departamentu prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych, radca prawny

   

  Świadczone przez Departament usługi obejmują doradztwo prawne oraz bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, obsługę procesów tworzenia, połączeń i likwidacji spółek prawa handlowego, przygotowywanie umów handlowych i udział w negocjacjach. Dodatkowo departament zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie prawa rynku kapitałowego, prywatyzacji oraz prawa pracy.

 • Prawo mediów

   

  prof. nadzw. Anna Młynarska - Sobaczewska
  Szef departamentu prawa mediów, adwokat

   

Copyright 2012 Chmaj i Wspólnicy Kancelaria Radcowska Wykonanie: Esendi Media